Att leva med ett barn eller någon som har autism i ditt liv

Autism, eller Autismspektrumstörning (ASD), hänvisar till ett brett spektrum av neuroutvecklingstillstånd som kännetecknas av svårigheter med sociala färdigheter, alltså social interaktion och kommunikation, repetitiva beteenden, tal och icke-verbal kommunikation, intensiva intressen och ovanliga svar på sensorisk stimulus. Det diagnostiseras vanligtvis vid 2 eller 3 års ålder och kan ha många undertyper.

Hur påverkar autism patienten och dennes familj?

Det finns ingen bot för autism, åtminstone inte än så länge även om forskning sker. Det kan dock visa sig inom ett brett spektrum och skiljer sig därför från person till person. Orsakerna till sjukdomen är inte väl förstådda men forskare tror att de härrör från förändrade strukturer i hjärnan vid födseln. Autismens symtom är kopplade till ett antal problem som gör det autistiska barnets eller vuxnas dagliga funktion svårare samtidigt som det påverkar familjens normala rutin.

De viktigaste frågorna som tenderar att dyka upp i en autistisk persons liv är:

  • Svårigheter att skaffa eller genomföra utbildning och hålla ett arbete.
  • Problem med att initiera eller behålla sociala relationer.
  • Svårigheter med andra psykiska eller psykiska problem.
  • Sjävlskada.

Att uppfostra ett autistiskt barn kan vara en stor uppgift för familjen som måste göra många justeringar för att klara de utmaningar som dyker upp i vardagen.

Anpassad personlig vård kan lindra svårigheterna med autism.

Att ha en hjälpande hand och särskilt en professionell sådan som förebereder eller avlastar i att möta de utmaningar som kommer med att uppfostra ett barn med autism eller nära med en autistiskt barn eller kan vara avgörande.

Vad exakt ger personlig vård?

Personlig omvårdnad avser en grupp professionella stödtjänster som tillhandahålls i barnets (eller den vuxens) hem och som gör det möjligt för den autistiska personen att leva ett smidigare och tryggare liv. Den levereras av kvalificerade och särskilt utbildade vårdgivare som gör besök i barnets eller den vuxnas hem och hjälper dem med deras dagliga program.

Mer detaljerat, förutom att erbjuda kvalitetstid sällskap och övervakning, hjälper de i varje daglig aktivitet in i och utanför hemmet.

Hur tillhandahålls mer anpassad personlig vård?

Beroende på vilken nivå av behov ett barn tillhör, kan vården och skilja sig åt. Vårdgivaren kan besöka personen några timmar om dagen eller under veckan och kan tillhandahålla vissa eller alla tjänster som vårdgivaren erbjuder. Familjen kan välja leverantör eller ta hänsyn till läkarens förslag. Dessutom kan familjen vända sig till sina kommunen för att göra ett urval. Och i de flesta fall kan det nås som förmån utan kostnad för patienten.

Är personlig vård fördelaktigt för folk med autism?

Det är en tjänst som kan anpassas efter behov och som skräddarsys för personens bästa och tar hänsyn till familjesituation och relation. Vården har visats fördelaktig och givande för utveckling för personer med autism.

En sådan vårdleverantör i Mölndal och Göteborg är “Alma Vård & Omsorg”.

You may also like...